Типовий договір icon

Типовий договір

Реклама:Скачать 79.32 Kb.
НазваниеТиповий договір
Дата конвертации25.02.2013
Размер79.32 Kb.
ТипДокументы
источник

Додаток № 5

до «Умов організації та проведення

конкурсу на перевезення пасажирів на

міських автобусних маршрутах

загального користування в місті Хмільнику»


ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального

користування в місті Хмільнику


м. Хмільник “___” _____ 20__ р.


Виконавчий комітет Хмільницької міської ради в особі міського голови Мельничука В.І., що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та рішення виконавчого комітету “Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів та умов організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Хмільнику” №___ від _____________, названий надалі “Замовник”, з одного боку та ______________________________________________, що діє на підставі _______________________________________________________, названий надалі “Перевізник”, з іншого боку, відповідно до протоколу конкурсного комітету №__ від ______________20___р. уклали даний договір про наступне:


 1. ^ Предмет договору

  1. Замовник, відповідно до рішення конкурсного комітету надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в _________________ режимі, а Перевізник забезпечує якісні та безпечні перевезення пасажирів на умовах, передбачених цим договором:

1.1.1. Назва маршруту: __________;

1.1.2. Довжина маршруту (км) ____________;

1.1.3.Тип рухомого складу на маршруті:

- основний - марка, держ. №, місткість, рік випуску;

- резервний – марка, держ. №, місткість, рік випуску;

1.1.4. Тариф, що діє на маршруті (грн.)____________.
^
Умови договору

Права та обов'язки сторін

 1. Обов’язки замовника:

  1. Видати Перевізнику витяг з договору на перевезення пасажирів встановленого зразка, витяг із Паспорта, розклад руху автобуса, оформленні відповідно до чинного законодавства.

  2. Погоджувати економічно обґрунтовані тарифи на перевезення.

  3. У разі закриття руху на окремих ділянках маршрутів вносити зміни в розклад руху та схему маршруту пасажирського автотранспорту (за погодженням з ДАІ) з урахуванням пропозицій перевізника на період закриття руху.

  4. Надавати Перевізнику інформацію нормативно – організаційного характеру щодо роботи пасажирського транспорту міста.


3. Права замовника

3.1 Здійснювати контроль за виконанням Перевізником умов Цього договору. При виявленні порушень Перевізником умов Цього договору представником Замовника (працівники управлінь, відділів міської ради) складається акт, в якому фіксується виявлене порушення.

3.2. Приймати рішення, щодо продовження, скорочення маршруту, часткової зміни шляху прямування автобусів.

3.3 Визначати та змінювати номер маршруту.

3.4. Розривати договір з Перевізником в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього договору.


^ 4. Обов’язки Перевізника.

4.1. Забезпечити належну якість перевезення пасажирів, безпеку руху та охорону праці при перевезені пасажирів на маршруті, дотримання вимог транспортного законодавства України та інших нормативно-правових актів, що стосуються додержання безпеки автомобільних перевезень та безпеки руху на автодорогах та охорони праці.

4.2. Розробити паспорт маршруту.

4.3. Чітко дотримуватись схеми та розкладу руху автобуса, затвердженого Замовником.

4.4. Нести особисту відповідальність за безпеку перевезення пасажирів на маршруті та охорону праці водіїв.

4.5. Надавати Замовнику інформацію про роботу на маршруті по окремому запиту.

4.6. Забезпечити проведення передрейсового (післярейсового) технічного огляду транспортних засобів та проходження періодичного, а також передрейсового медичного огляду водіїв з відповідними відмітками в дорожніх листах та журналах, згідно з чинним законодавством.

4.7. Випускати на маршрут технічно справні, відповідно обладнані, екіпіровані та укомплектовані транспортні засоби, що відповідають Законам України "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", вимогам ДНАОП 0.00-1.28-97, Правилам дорожнього руху, вимогам екологічних норм та державним стандартам на автомобільному транспорті, мають відповідний сертифікат (протокол технічних випробувань про повну відповідність транспортних засобів до встановлених норм), ліцензійну картку, та забезпечити виконання персоналом Перевізника Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

4.8. Організувати обов'язкове зберігання рухомого складу на власних або орендованих територіях що охороняються, забезпечити захист транспортних засобів від використання без відома їх власників (користувачів) згідно зі ст. 25 Закону України "Про автомобільний транспорт", з укладанням відповідного договору .

4.9. Забезпечити суворе дотримання водіями Перевізника Закону України "Про дорожній рух", Закону України "Про охорону праці" та галузевих нормативних актів з питань охорони праці у галузі транспорту.

4.10. 3абезпечувати навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки руху відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці" та Закону України "Про дорожній рух", створити на робочому місті водіїв відповідні умови праці.

4.11. При виїзді автобуса на маршрут забезпечувати наявність у водія наступних документів встановленого зразка: посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортний засіб, дорожній лист, ліцензійна картка, витяг з договору Замовника на право обслуговування маршруту, схема автобусного маршруту загального користування, розкладу руху автобуса, квитково-обліковий лист, квитки встановленого зразка, талон техогляду транспортного засобу.

4.12. Сприяти Замовнику у перевірках роботи автобусів на даному маршруті згідно з цим договором.

4.13. Без згоди Замовника не змінювати тип автобусів на маршруті.

4.14. Здійснювати всі види обов'язкового страхування відповідно до чинного законодавства на протязі терміну дії даного договору.

4.15. Забезпечувати вжиття термінових заходів для безпеки пасажирів у разі виявлення водієм в салоні транспортного засобу забутого пасажирами багажу з підозрілими речами та речовинами на предмет наявності в них вибухових, вогненебезпечних, отруйних, їдких, сморідних, наркотичних та інших небезпечних речовин.

4.16. Забезпечити суворе дотримання водіями Перевізника ст. 40 Закону України « Про автомобільний транспорт» та пункту 147 Постанови Кабінету Міністрів від 18.02.1997 р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», а саме:

4.16.1. оголошувати назви зупинок;

4.16.2. продавати квитки пасажирам до початку руху автобуса.

4.17. Забезпечити розміщення в салоні інформації щодо контактних номерів телефонів представників Замовника та перевізника для звернень пасажирів.

^ 5. Права перевізника

5.1. Перевізник має право перевозити пасажирів тільки на визначеному у договорі маршруті.

5.2. Для роботи на визначених маршрутах залучати рухомий склад на законних підставах.

5.3. Розміщувати рекламу на рухомому складі за умови її погодження у встановленому законодавством порядку.

5.4. Проводити заміну застарілих транспортних засобів на більш нові та комфортабельні, з більшою місткістю, при наявності акту технічного огляду органами ДАІ на відповідність з подальшим внесенням змін до витягу з договору на перевезення.

5.5. Перевізник має право використовувати резервний транспортний засіб для заміни основного рухомого складу лише за умови наявності дозволу замовника терміном:

- від 1 до 7 днів – за погодженням управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради з обов'язковим документальним оформленням протягом 1 робочого дня;

- більше 7 днів – за погодженням конкурсного комітету.


^ 6. Порядок вирішення спорів

6.1. Сторони домовились, що Договір на обслуговування маршруту (маршрутів) може бути розірваний за погодженням Сторін, а також Замовником в односторонньому порядку при виявленні наступних порушень:

6.1.1 Відсутність у Перевізника (водія):

6.1.1.1 чинної ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів, ліцензійної картки;

6.1.1.2 підтвердження використання на законних підставах транспортних засобів для перевезення пасажирів;

   1. у разі підвищення вартості перевезень без погодження в установленому порядку

6.2 При систематичному порушенні одним і тим же водієм автобуса під час здійснення перевезень пасажирів на маршруті (три підтверджених випадку протягом року) договір може бути розірваним в односторонньому порядку Замовником у наступних випадках:

6.2.1 перевезення пасажирів без обов'язкового надання місць для сидіння.

6.2.2 безпідставне відхилення від затвердженої схеми маршруту та недотримання розкладу руху.

   1. виїзд на маршрут водія, який не пройшов передрейсовий медогляд.

  1. В разі систематичного (три підтверджених випадки протягом року) використання Перевізником на маршруті транспортних засобів не зазначених в договорі, договір може бути розірваним в односторонньому порядку.

6.4 В разі самовільного відкриття автобусного маршруту загального користування договір на обслуговування з Перевізником розривається у безспірному порядку за ініціативою Замовника.

6.5 У випадку невиконання Перевізником своїх зобов’язань щодо забезпечення належного контролю за технічним станом транспортних засобів, дотриманням водіями перевізника Правил дорожнього руху та режиму праці і відпочинку, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди, наслідком якої стала загибель пасажирів та інших учасників дорожнього руху, договір на обслуговування з Перевізником розривається в односторонньому порядку.

6.6. У випадку невиконання Перевізником додаткових зобов’язань щодо надання послуг з пасажирських перевезень Замовник має право розірвати договір в установленому законодавством порядку.

6.6 Спори, що виникли з приводу виконання сторонами умов даного договору, але не зазначені в договорі вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.


^ 7. Відповідальність сторін

7.1 Сторони не несуть відповідальності за цим договором у випадку форс-мажорних обставин.

7.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.

 1. Додаткові умови

  1. Сторони домовились, що перевізник не може змінювати тарифи на перевезення пасажирів в бік збільшення без узгодження з Замовником.

  2. Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у випадку, коли вони оформлені письмово і підписані сторонами.

  3. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, другий - у Перевізника.


^ 9.Термін дії договору

9.1. Договір укладений на 5-ти річний термін з “__” _______ 20__р. до ”__”______ 20___ р. Договір не підлягає пролонгації після закінчення терміну його дії.

9.2 Договір вважається неукладеним, якщо Перевізник протягом 30 (тридцяти) днів з моменту підписання договору не розпочав роботу з перевезення пасажирів на даному маршруті.


10. Юридичні адреси сторін

Замовник Перевізник:

___________________ ______________________


___________________ __________________ ___


11. Договір підписали:


Замовник: Перевізник:


___________________ ______________________


___________________ __________________ ___


Керуючий справами виконкому міської ради І.М.Павлюк
Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Типовий договір iconРішення від 18. 08. 2011 №128-8/2011 м. Долина Про Типовий договір оренди нерухомого майна
Відповідно до пункту 2 статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись пунктом 20 частини 1 статті...

Типовий договір iconДоговір № про відшкодування Орендарем витрат Балансоутримувача по утриманню та обслуговуванню нерухомого майна
Орендар), в особі, який діє на підставі, з другої сторони, керуючись чинним законодавством України, уклали цей договір (далі Договір)...

Типовий договір iconСарненськаміськарад а
Право власності на житловий будинок (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про спадщину – заповіт) та ксерокопія

Типовий договір iconДоговір про надання послуг у сфері інформатизації
Статуту, з однієї сторони, та особа, що приєдналась до даного Договору, шляхом підписання Заяви-приєднання, надалі «Клієнт», з іншої...

Типовий договір iconЯк зареєструвати трудовий договір
У відповідності до ст. 24-1 Кодексу законів про працю трудовий договір між найманим працівником і фізичною особою має бути укладений...

Типовий договір iconДоговір №
Виконавець"), з одного боку та (найменування підприємства ) в особі, що діє на підставі (надалі "Замовник") з іншої сторони (надалі...

Типовий договір iconДоговір №
Виконавець"), з одного боку та (найменування підприємства ) в особі, що діє на підставі (надалі "Замовник") з іншої сторони (надалі...

Типовий договір iconДоговір оренди земельної ділянки
...

Типовий договір iconДоговір про оренду транспортного засобу
...

Типовий договір iconРішення «26»
«Про планування І забудову територій», що діяв на момент укладення договору, між тов «Агро ххі» та виконавчим комітетом Славутської...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©docsinf.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы